o nás

POĽOVNÝ REVÍR DUDÍN

Územie revíra a bažantnice sa nachádza v severovýchodnej časti Podunajskej pahorkatiny, podcelok Ipeľská pahorkatina v katastrálnom území Hokovce, 4 km od kúpeľného mesta Dudince, 169 km od Bratislavy a 105 km od Budapešti.

Priemerná ročná teplota vzduchu je 9 °C a nadmorská výška dotknutého územia je od 140 – 250 m n. m. Na našom území je dlhodobo nameraný najvyšší počet najteplejších dní na Slovensku. Rozloha poľovného revíru je 500 ha, z toho 250 ha tvorí lesný porast, prevažne dubový a zvyšnú výmeru dopĺňajú trvalé trávne porasty a orná pôda.

Poľovný revír a bažantnica sú dokonale oplotené a nie sú prístupné verejnosti. Na území revíra sa nachádza 25 posedov a 30 km pozorovacích chodníkov. O pohodlie hostí sa stará dobre vyškolený personál. Koncepcia poľovného revíru je robená tak, aby hosť naplno využil výhody vyplývajúce z vyššej koncentrácie zveri a pritom sa pohyboval v podmienkach voľného revíru.

V poľovnom revíri chováme jeleniu, danieliu, muflóniu, srnčiu a diviačiu zver. Taktiež sa tu nachádza bažant, kačica divá, zajac a množstvo rôzneho vtáctva. Dobrý pozorovateľ uvidí mačku divú, jazveca, kunu…