Druh cena s kožou bez hlavy a ratíc, v perí
€/kg
cena bez kože, bez peria
€/kg
JELEŇ 4,50 € 7,50 €
SRNEC 5,50 € 8,50 €
DANIEL 5,00 € 8,00 €
MUFLÓN 3,50 € 6,50 €
DIVIAK do 70 kg 3,50 € 6,50 €
DIVIAK nad 70 kg 3,00 € 6,00 €
DIVIAK kanec 1,50 € 4,50 €
BAŽANT / ks 5,00 € 8,00 €

 

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Cenník platný od 1. februára 2014